Στην πρώτη συνεδρία διάρκειας 90 περίπου λεπτών, γίνεται:

  • λήψη αναλυτικού διατροφικού και ιατρικού ιστορικού
  • σωματομετρικές μετρήσεις και λιπομέτρηση
  • αξιολόγηση βάρους και διατροφικών συνηθειών
  • στοχοθεσία
  • πρώτη διατροφική εκπαίδευση

Το πρόγραμμα διατροφής είναι αυστηρά εξατομικευμένο στο διατροφικό και ιατρικό ιστορικό του κάθε ασθενούς και συντάσσεται από κοινού, λαμβάνοντας υπ όψιν τις όποιες διατροφικές προτιμήσεις/δυσανεξίες/αλλεργίες.

Follow up

Η συχνότητα των επόμενων συνεδριών, διάρκειας 30-45 λεπτών, δύναται να είναι εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η εμπειρία μας δείχνει πως για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, η εβδομαδιαία παρακολούθηση υπερέχει, καθώς ο διαιτώμενος έχει την ευκαιρία να λύσει την όποια απορία του συντομότερα και να επιλυθούν εγκαίρως τυχόν διατροφικές δυσκολίες.

Συνιστάται να έχετε μαζί σας πρόσφατες αιματολογικές εξετάσεις (τελευταίου 3μήνου) και όσον αφορά τη λιπομέτρηση να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.